FP BÀSICA I 3R I 4T D’ESO

INFORMACIÓ FPB I 3R I 4T ESO

 

Cartel FSE FPB – val

AQUEST CENTRE TÉ ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I 3R I 4T D’ESO COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU I EL MEC

NORMATIVA

OBTENCIÓ TÍTOL GRADUAT EN ESO FPB CURSOS 2015-16 I 2016-17

fse 02 triptic

VINCLES CAP A LA PÀGINA WEB DE LA COMISSIÓ EUROPEA RELATIVA ALS FONS ESTRUCTURALS I ALS DELS ORGANISMES INTERMEDIS

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es

http://www.empleo.gob.es/uafse/

http://www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos